logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 25. januar 2016

Beslutningsforum for nye metoder har behandlet sak om innføring av legemiddelet Obinutuzumab (Gazyvaro) til behandling av kronisk lymfatisk leukemi. Protokoll fra møtet er nå lagt ut.

Publisert 18.01.2016
Sist oppdatert 15.11.2023

Møtet ble holdt 25. januar kl. 09.30–11.00 på Gardermoen.

Saksliste

Sak 1-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 2-2016 Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 14. desember 2015

Sak 3-2016 Obinutuzumab (Gazyvaro). Les metodevurderingen

Sak 4-2015 Referatsaker

  1. E-post av 18. desember 2015 til Novartis Norge AS ad. Metodevurderinger av Tafinlar og Mekinist til behandling av malignt melanom - tilbakemelding fra sekretariatet for Beslutningsforum for nye metoder, oppfølging av sak 64-2015/2 Referatsaker

Sak 5-2016 Eventuelt

 

Møtet i Beslutningsforum for nye metoder er ikke åpent for allmennheten. Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Off.loven § 14, fordi disse er å anse som organinterne dokumenter fram til beslutningen er tatt. Etter møtet vil offentlige saksdokumenter og protokoll med vedtak publiseres på denne nettsiden.

 

Saksdokumenter og protokoll

Innkalling og saksdokumenter

Protokoll fra møtet

Lenke til nyhetssak

Mediekontakt

Ønsker media kontakt med Beslutningsforum for nye metoder, kontakt kommunikasjonsrådgiver Anne May Knudsen, mob. 975 92 815,

e-post: amk@helse-nord.no.