logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum for Nye metoder 25. juni 2018

​Ett legemiddel ble vurdert i dette møtet. Se sakslisten.

Publisert 20.06.2018
Sist oppdatert 15.11.2023

Saksliste

 

Sak 079-2018
Godkjenning av innkalling og saksliste

 

Sak 080-2018

Alektinib (Alecensa®) - Førstelinjebehandling av avansert ALK postitiv ikke-småcellet lungekreft.
Mer informasjon på metodesiden

 

Sak 081-2018

Eventuelt

 

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder

 

Mediekontakt

Media kan kontakte Hanne Sterten på telefon 404 03 225 for å avtale intervjuer med leder i Beslutningsforum for nye metoder, Stig A. Slørdahl.

 

Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til postmottak@helse-midt.no.