logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 25. november 2015

Beslutningsforum for nye metoder har hatt møte 25. november 2015 for å beslutte om immunterapilegemidlene nivolumab (Opdivo) og pembrolizumab (Keytruda) skal tas i bruk til kreftbehandling. Saksdokumenter og protokoll fra møtet er nå lagt ut.

Publisert 24.11.2015
Sist oppdatert 15.11.2023

Møtet ble avholdt på telefon onsdag 25. november kl. 21.00.

Saksliste

Sak 55-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 56-2015 Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 16. november 2015

Sak 57-2015 Nivolumab (Opdivo ®). Les hurtig metodevurdering her

Sak 58-2015 Pembrolizumab (Keytruda®). Les hurtig metodevurdering her

Les fullstendig metodevurdering for malignt melanom her

Sak 59-2015 Eventuelt

Saksdokumenter og protokoll

Beslutninger blir publisert på nyemetoder.no kort tid etter møtet. Offentlige saksdokumenter og protokoll blir publisert på denne nettsiden noen dager etter møtet.

Innkalling og saksdokumenter

Protokoll fra møtet

Link til nyhetssak

Mediekontakt

Medier som ønsker kontakt med Beslutningsforum for nye metoder, kan ringe eller sende e-post til Anne May Knudsen, mob. 975 92 815/e-post: amk@helse-nord.no