logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 27. april 2020

Fem metoder skal vurderes i dette møtet. Se under for oversikt.

Publisert 21.04.2020
Sist oppdatert 15.11.2023

​Møtet starter kl. 10.00 og avholdes som skypemøte.

Saksliste

  • Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 30. mars 2020.
  • Imipenem/cilastatin/relebactam (Recarbrio) til behandling av gramnegative bakterielle infeksjoner. Lenke til metodesiden.
  • Olaparib (Lynparza) som monoterapi til vedlikeholdsbehandling for pasienter med høygradig BRCAmutert eggstokk-, eggleder- eller bukhinnekreft som har respondert på førstelinjebehandling med platinabasert kjemoterapi. Lenke til metodesiden.
  • Turoktokog alfa pegol (Esperoct) til behandling og profylakse ved hemofili A. Lenke til metodesiden.
  • Elektrisk feltterapi (Optune, Tumor Treatment Fields) ved behandling av glioblastom. Lenke til metodesiden.
  • Ocrelizumab (Ocrevus) til behandling av primær progressiv multippel sklerose (PPMS). Lenke til metodesiden.
  • Nordisk samarbeid
  • Legemidler til behandling i Beslutningsforum for nye metoder, oversikt
  • Eventuelt

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder

 

Mediekontakt

Media kan kontakte Hanne Sterten på telefon 404 03 225 for å avtale intervju med leder i Beslutningsforum for nye metoder, Stig A. Slørdahl.

 

Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til postmottak@helse-midt.no