logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 9. juni 2017

Her finner du saksliste samt informasjon om saksdokumenter og protokoll. Kreftlegemidler og habiliteringsprogram for barn og unge med hjerneskade var på sakslista til møtet.

Publisert 12.06.2017
Sist oppdatert 15.11.2023

​​Alle beslutninger presenteres under «Aktuelt» her på nettsiden umiddelbart etter avholdt møte i Beslutningsforum for nye metoder. I tillegg vil metodesidene til hver enkelt metode oppdateres med beslutninger.

Saksliste

Sak 46-2017
Godkjenning av innkalling og saksliste


Sak 47-2017

Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 22. mai 2017

 

Sak 48-2017
Nivolumab (Opdivo) i kombinasjon med ipilimumab (Yervoy) ved avansert malignt melanom. Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen).

 

Sak 49-2017
Ibrutinib (Imbruvica) til behandling av mantelcellelymfom. Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen).

 

Sak 50-2017
Nivolumab (Opdivo) ved lungekreft, en presisering til tidligere beslutning. Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen).


Sak 51-2017
Vurdering av fire intensive habiliteringsprogram for barn og unge med hjerneskade. Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen).


Sak 52-2017
Legemidler til behandling i Beslutningsforum for nye metoder, oversikt


Sak 53-2017
Eventuelt

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder.

Mediekontakt

Media kan kontakte Anne May Knudsen, tlf. 975 92 815 eller e-post: amk@helse-nord.no for å avtale intervjuer eller annen informasjon.