logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum om eksperimentell behandling

Beslutningsforum for nye metoder skal drøfte problemstillinger rundt enkeltpasienters bruk av legemidler som foreløpig ikke har markedsføringstillatelse og hvor bruk av medikamentet vil skje utenfor kliniske studier.

Publisert 21.04.2015
Sist oppdatert 15.11.2023

Når et legemiddel ennå ikke har markedsføringstillatelse, og det ikke er en del av en klinisk studie, vil enkeltpasienters bruk av medikamentet kunne være eksperimentell behandling. Hvilke føringer skal norske sykehus vurdere etter når det kommer forespørsler om å prøve ut et medikament som ikke har fått markedsføringstillatelse verken i EU eller Norge, og hvor metodevurdering (nytte og effekt av medikamentet) ikke er utført? Hvordan skal eksperimentell, kostbar behandling håndteres i sykehusene?

Saken Beslutningsforum for nye metoder skal behandle, handler om enkeltpasienter, og saksdokumentene er derfor unntatt offentlighet. 

Møtet holdes på 27. april kl. 10.00 på Radisson Blu Airport Hotel, Oslo. Møtet er ikke åpent for offentligheten.

Saksliste

Sak 17-2015: Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 18-2015: Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 16. mars 2015

Sak 19-2015: Eksperimentell behandling (metode til vurdering i Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten) - avklaring for enkeltpasienter. Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Off.loven § 13, jf. Fvl. § 13, 1. ledd nr. 1.

Sak 20-2015: Eventuelt

Mediekontakt

Ønsker media kontakt med Beslutningsforum for nye metoder, kontakt kommunikasjonsrådgiver Anne May Knudsen, mob. 975 92 815, e-post: amk@helse-nord.no.