logo Nye metoder

Møte i Referansegruppen til Nye metoder 31. mai 2017

Referansegruppen til Nye metoder er bredt sammensatt. På sist møte var hovedtema fremtidige fokusområder. Referatet fra møtet er nå publisert.

Publisert 27.06.2017
Sist oppdatert 15.11.2023

Nye metoder har siden etableringen i 2013 hatt en bredt sammensatt referansegruppe med et eget mandat. Referansegruppen er sammensatt av representanter fra pasient- og brukerorganisasjoner, profesjonsforeninger, universitetene, forskningsmiljøene, helse- og omsorgstjenesten, primærhelsetjenesten, industrien og produsenter/leverandører av metoder.

Reransegruppen møtes to til tre ganger i året, og sist møte var 31. mai 2017.

Hovedtemaet denne gangen var fokusområder for Nye metoder fremover – hvilke perspektiver, hovedretninger og veien videre både nasjonalt og internasjonalt. Referansegruppen kom med innspill på deres syn med hensyn til fokusområder.

Innkallinger og referat fra referansegruppens møter vil etter gruppens eget ønske publiseres fremover. Du kan lese mer om Referansegruppen samt publiserte innkallinger og referat her: Pasient- og brukermedvirkning under "Referansegruppen og videreutvikling".