logo Nye metoder

Ny ledelse av Beslutningsforum

Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør i Helse Vest, tar over som leder av Beslutningsforum for nye metoder og leder sitt første møte 31. mai.

Publisert 27.05.2021
Sist oppdatert 15.11.2023

Helse Vest har overtatt ledelsen av Beslutningsforum for nye metoder. Administrerende direktør Inger Cathrine Bryne i Helse Vest RHF overtar som leder etter administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF.

I tillegg til Bryne deltar de administrerende direktørene i Helse Nord, Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst.

Lenke her til nyhetssak på Helse Vest RHF sine nettsider

 

Fra nå skal alle mediehenvendelser til Beslutningsforum for nye metoder sendes til e-post: info@helse-vest.no.

Sekretariatet for nye metoder er sekretariat for Beslutningsforum for nye metoder slik at øvrige henvendelser kan sendes på e-post til Beslutningsforum@helse-sorost.no eller nyemetoder@helse-sorost.no