logo Nye metoder

Nye metoder inviterer til webinar for pasientorganisasjoner – del 3

Bestillerforum for nye metoder- innspillprosessen og oppdrag om metodevurderinger - tredje del i en webinarserie fra Nye metoder.

Publisert 14.03.2022
Sist oppdatert 15.11.2023

I dette webinaret vil sekretariatet for Nye metoder fortelle om prosessen i forkant av møtene i Bestillerforum. Du får høre mer om innhenting av innspill til metoder som er kommet til Nye metoder, og hva som skjer i Bestillerforum. Det vil bli mulighet til å stille spørsmål knyttet til temaet etter presentasjonen. Et opptak av presentasjonen vil bli publisert på nettsiden i etterkant.

Påmeldingsinformasjon

Dato: Onsdag 23. mars 2022
Tid: kl. 09:00 – 09:45

Påmelding her (link)

Påmeldingsfrist er mandag 21. mars kl. 14 og link til møtet blir sendt ut senest 22. mars. Dette seminaret er rettet mot representanter for pasientorganisasjoner.

Målet med webinarserien er å øke kunnskapen om Nye metoder. Følgende webinar har blitt holdt tidligere:

  • EMA-prosessen og hvordan et legemiddel får markedsføringstillatelse i EU og Norge, link til webinaret her (link). 
  • Metodevarsling av legemidler i Nye metoder, link til webinaret her (link)

Videre i 2022/2023 ser vi for oss å gjennomføre webinar med følgende tema:

  • Metodevurderinger
  • Beslutningsprosessen og Beslutningsforum for nye metoder
  • Implementering, anbud og prisforhandlinger

Du kan lese mer om vår webinarserie og finne opptak av møtene her (link).