logo Nye metoder

Nye metoder inviterer til webinar for pasientorganisasjoner – del 4

Metodevurderinger av legemidler i Nye metoder - Fjerde del i en webinarserie fra Nye metoder.

Publisert 19.09.2022
Sist oppdatert 15.11.2023

​I dette webinaret vil Statens legemiddelverk fortelle om metodevurderingsprosessen. Du får høre om:

 • Ulike typer metodevurderinger 
 • Fordeler og ulemper ved forenklede metodevurderinger.
 • Hva kan en metodevurdering svare på?
 • Når kan arbeidet med en metodevurdering starte opp?
 • Hva er firmaenes oppgave og hva er Legemiddelverkets oppgave?
 • Hvordan gjennomføres en metodevurdering?
 • Hvem involveres i arbeidet med en metodevurdering?

Dette seminaret er rettet mot representanter for pasientorganisasjoner.

Velkommen til webinar!

Dato: Torsdag 29. september 2022
Tid: kl. 09:00 – 09:45

Påmeldingfristen har vært. Ta kontakt med sekretariatet dersom du ønsker å etteranmelde deg. Mail: nyemetoder@helse-sorost.no.

​Målet med webinarserien er å øke kunnskapen om Nye metoder. Følgende webinar har blitt holdt tidligere:

 • EMA-prosessen og hvordan et legemiddel får markedsføringstillatelse i EU og Norge, link til webinaret her (link). 
 • Metodevarsling av legemidler i Nye metoder, link til webinaret her (link)
 • Bestillerforum for nye metoder - innspillprosessen og oppdrag om metodevurderinger, link til webinaret her (link)

Videre i 2022/2023 ser vi for oss å gjennomføre webinar med følgende tema:

 • Beslutningsprosessen og Beslutningsforum for nye metoder
 • Implementering, anbud og prisforhandlinger

Du kan lese mer om vår webinarserie og finne opptak av møtene her (link).