logo Nye metoder

Nye metoder inviterer til webinar for pasientorganisasjoner

Hvordan får et legemiddel markedsføringstillatelse i EU og Norge? Første del i en webinarserie fra Nye metoder.

Publisert 01.06.2021
Sist oppdatert 15.11.2023

Nye metoder er et nasjonalt system for innføring og utfasing av metoder i spesialisthelsetjenesten. Før et nytt legemiddel kan tas i bruk i spesialisthelsetjenesten, skal det vurderes i Nye metoder.

Godkjenning i EMA (Det europeiske legemiddelbyrået) og markedsføringstillatelse er et viktig steg på veien mot at et legemiddel blir tilgjengelig for pasienter i spesialisthelsetjenesten i Norge.

I webinaret vil Statens legemiddelverk gi deg svar på hva en markedsføringstillatelse er og hvordan et legemiddel får dette. I tillegg vil du få høre mer om hvordan dette organiseres gjennom EMA i EU og Statens legemiddelverk i Norge. Hvilke vurderinger gjør EMA før de godkjenner et legemiddel og hvordan skiller dette seg fra de vurderingene som gjøres i Nye metoder?

Det vil bli mulighet til å stille spørsmål knyttet til temaet etter presentasjonen. ​

Påmeldingsinformasjon

Dato: 18. juni 2021

Tid: Kl. 09.00-09.45

Påmelding her.

​​Påmeldingsfrist 15. juni.

(link til møtet blir sendt ut senest 17. juni)

Dette seminaret er rettet mot representanter  for pasientorganisasjoner.

Bakgrunn

I 2019 ble det arrangert et seminar om brukermedvirkning i Nye metoder. Seminaret ga et overblikk over prosessen, fra forslag, vurdering og beslutning om innføring av nye metoder i sykehusene.

I etterkant av møtet kom det innspill om at det var behov for økt kunnskap om de ulike fasene i Nye metoder. På bakgrunn av dette, og etter samtaler med brukerrepresentanter i Nye metoder, planlegger Nye metoder å gjennomføre flere digitale webinarer som går mer i dybden på ulike tema.

Målet med webinarserien er å øke kunnskapen om Nye metoder. Videre i 2021 og 2022 ser vi for oss å gjennomføre webinar med følgende tema:

  • Metodevarslingsprosessen
  • Bestillingsprosessen og Bestillerforum for nye metoder
  • Metodevurderinger
  • Beslutningsprosessen og Beslutningsforum for nye metoder
  • Implementering, anbud og prisforhandlinger​