logo Nye metoder

Nye metoder - nominert til pris

Nye metoder var nominert blant finalistene til «Bedre stat-prisen» for 2017. Kjernejournal - Direktoratet for e-helse vant.

Publisert 25.01.2017
Sist oppdatert 15.11.2023

​Direktoratet for økonomistyring (DFØ) kårer hvert år det virksomhetstiltak som bidrar best til å realisere visjonen om effektiv ressursbruk i staten,

Bedre stat-prisen for 2017 blev delt ut av finansminister Siv Jensen på Styringskonferansen i Oslo den 25. januar. Program for styringskonferansen på DFØs sine nettsider.

Juryen for Bedre stat-prisen er i år kommet frem til fem finalister, hvorav Nye metoder er en av disse. Følgende kriterier legges til grunn for tildeling av prisen:

  • Vurderinger og valg som er gjort i forbindelse med etableringen av tiltaket
  • Tiltakets virkninger – effekter for virksomhet, brukere og samfunn
  • Muligheter for at tiltaket kan overføres til andre virksomheter og presentasjoner og lignende som har bidratt til dette
  • At tiltaket er nyskapende

Nye metoder er basert på et bredt samarbeid med mange aktører.  Bak etableringen, driften og videreutvikling av Nye metoder står spesialisthelsetjenesten representert ved de regionale helseforetakene (RHFene), Statens legemiddelverk, Folkehelseinstituttet, Statens strålevern og Helsedirektoratet. Aktørene arbeider på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet som er systemeier. En referansegruppe med bred sammensetning gir innspill til utviklingen av Nye metoder.

Sekretariatsleder for Nye metoder, Øyvind Melien, sier at han er glad for nomineringen til Bedre stat-prisen på vegne av alle aktørene i Nye metoder. Han sier også gratulerer så mye til vinneren av 2017-priset som ble «Kjernejournal - Direktoratet for e-helse».