logo Nye metoder

Ny plattform:

Nye metoder med ny nettside og i nytt design

Du legger kanskje merke til at nettsiden ser litt annerledes ut? Tirsdag 21. november gikk Nye metoder over på en ny plattform - og lanserte ny nettside med nytt design. 

Publisert 20.11.2023

Nettstedet til Nye metoder er nå over på den samme plattformen som over femti andre nettsteder i spesialisthelsetjenesten, blant annet alle sykehusene i landet. 

Nye metoder er dermed blitt en del av felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten (FNSP). Felles nettløsning skal bidra til å nå det nasjonale målet om mer helhetlig og samordnet digital kommunikasjon i helsetjenesten. Til sammen utgjør FNSP et av de største nettstedene i Norge.

Skal videreutvikle sidene videre

Etter at nye nyemetoder.no nå er lansert, vil vi jobbe videre med gjøre innholdet og strukturen bedre. Målet er at informasjonen som ligger på nettsiden skal være så tilgjengelig, tydelig og forståelig som mulig.

Det er en grunnversjon av de nye nettsidene som er lansert. Mye funksjonalitet er på plass, men det er også en del som skal utvikles etter publisering. Nå blir det løpende utvikling og oppdateringer videre. 

I forbindelse med overgangen til den nye nettløsningen (Optimizely), er designet også frisket opp. Det er gjort for å passe med innhold og funksjonalitet, og for å underbygge spesialisthelsetjenesten som avsender. 

Har du innspill? Si fra til oss

Ser du døde lenker eller feil? Eller har du forslag til hva som kunne vært bedre? Vi vil gjerne ha dine tilbakemeldinger. Send oss en e-post til Nye metoder via nyemetoder@helse-sorost.no eller meld fra anonymt nederst på sidene der "Finner du det du leter etter"-boksen er. Merk at du ikke skal oppgi noen personopplysninger - hverken i e-post eller andre steder. 

 

Dette er FNSP

  • FNSP står for Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten (FNSP).
  • FNSP er to ting på én gang: Over 50 nettsteder som dekker alle helseforetakene i spesialisthelsetjenesten i Norge, i tillegg et nasjonalt felleskap som forvalter en stor felles nasjonal database med pasientinformasjon. Denne blir gjenbrukt på nettsidene og i andre tjenester.
  • FNSP ble lansert i 2016 og har tett tilknytning til helsenorge.no. På helsenorge.no finn du informasjon om sykdom og diagnoser, mens du finner informasjon om hva som skjer før, under og etter et besøk på sykehuset på sykehusene sine nettsider.