logo Nye metoder

Nye nettsider - velkommen!

Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten har fått en samlet inngangsport og informasjonskanal; «nyemetoder.no»

Publisert 12.02.2015
Sist oppdatert 15.11.2023

​De nye nettsidene har flere nye funksjoner og forbedret innhold. De er også tilpasset mobil og nettbrett.


Lettere å finne fram

Vi fikk tilbakemeldinger fra brukerne om at det var vanskelig å finne fram på våre gamle nettsider. På de nye sidene har det mest etterspurte innholdet fått tydelige innganger fra forsiden. Det er også en funksjon for å søke etter metoder.

Ikke helt ferdige

De nye nettsidene lanseres i betaversjon. Det betyr at de ikke er helt ferdige:

  • Det mangler noen funksjoner
  • Ikke alt fungerer slik det skal
  • Noen grafiske elementer vises ikke slik de skal
  • Alt innhold er ikke på plass*

*Alle metoder vil først ligge ute på nett i løpet av uke 8 2015

Forbedringer av innhold vil komme fortløpende, mens første oppgradering av funksjonalitet skjer i mars. Blant annet jobber vi med å forbedre søkefunksjonen.

Fungerer bredt

De nye nettsidene er tilpasset de fleste moderne mobiltelefoner og nettbrett. Av nettlesere støtter vi siste versjon av Chrome, Firefox og Internet Explorer fullt ut. Nettsidene vil også fungere i Internet Explorer tilbake til versjon 8, men det vil være enkelte elementer som ikke vises korrekt i eldre versjoner.

Felles eierskap

Bak de nye nettsidene står alle de sentrale aktørene i Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten; de regionale helseforetakene, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret), Statens legemiddelverk, Statens strålevern og Helsedirektoratet. Sidene driftes av sekretariatet for nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten.

Har du spørsmål eller kommentarer, kontakt sekretariatet på metodevurdering@helsedir.no