logo Nye metoder

Økende antall forslag på metoder som ikke er legemidler

Metodevarslingsfunksjonen er i drift og trenden tydelig; antallet forslag/metodevarsler på metoder som ikke er legemidler øker i systemet

Publisert 05.10.2016
Sist oppdatert 15.11.2023

​I Nye metoder skal begrepet metode forstås som alle tiltak som benyttes for å forebygge, utrede, diagnostisere og behandle sykdom, tiltak for rehabilitering av pasienter og organisering av helsetjenester.

I oppstarten dominerte forslag på legemidler og spesielt kreftlegemidler møtene i Bestillerforum RHF.

Antallet metoder som involverer legemidler fortsetter å øke, men siden siste del av 2014 er det også tydelig at flere metoder som ikke er legemidler meldes inn.

Etableringen av metodevarslingsfunksjonen har vært en viktig bidragsyter i denne sammenhengen.

Diagram, linjediagram


Trinnene i Nye metoder monitorers ellers fortløpende. Oversikter over nøkkeltall og statistikk publiseres og oppdateres periodevis.