logo Nye metoder

Ønsker ny pris på legemiddel mot lymfekreft

Legemiddelet ibrutinib (Imbruvica) innføres ikke til behandling mot residiverende eller refraktær mantelcellelymfom nå. Det blir ny vurdering når anbudet på kreftlegemidler er ferdig i august 2016.

Publisert 25.04.2016
Sist oppdatert 15.11.2023

Kunnskapsgrunnlaget er ikke tilstrekkelig for å sammenlikne dette nye legemiddelet med dagens behandlinger. Dokumentasjonsgrunnlaget er lite. Prisen på legemiddelet er høy. Derfor ønsker Belsutningsforum for nye metoder en ny vurdering når de ser resultatet av anbudet. Det bestemte Beslutningsforum for nye metoder i sitt møte 25. april 2016.

 

Les metodevurderingen for ibrutinib (Imbruvica) til behandling av mantelcellelymfom her

 

Beslutningsforum for nye metoder har tidligere anbefalt at ibrutinib på visse vilkår kan innføres som monoterapi til behandling av kronisk lymfatisk leukemi (KLL):

Lenke til metodevurdering her

Saksdokumenter og protokoll fra Beslutningsforum legges ut på denne nettsiden:

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 25. april 2016