logo Nye metoder

Pågående høring om det fremtidige HTA-samarbeidet i Europa

Høringen er åpen for innspill frem til 13. januar 2017

Publisert 24.11.2016
Sist oppdatert 15.11.2023

​For å forsterke samarbeidet landene imellom har EU-kommisjonen satt opp et permanent, frivillig nettverk for metodevurderinger; Health Technology Assessment Network, HTAN. Alle kan følge HTAN via deres nettsider (link).

EU-kommisjonen har utarbeidet dokumentet «Strengthening of the EU cooperation on Health Technology Assessment (HTA)"; «Inception Impact Assessment" (link).  Akkurat nå pågår en åpen høring som har som mål å innhente synspunkter på et fremtidige HTA-samarbeid med referanse til dokumentet.

Alle innbyggere og organisasjoner er velkomne til å gi sine innspill. Det er oppfordret til bred deltakelse med bidrag fra pasientorganisasjoner, HTA-institusjoner, representanter for industrien, akademia, helsepersonell m.fl.

Mer om høringen og tilhørende informasjon på nettsidene til EU-kommisjonen (link). Fristen for innspill er 13. januar 2017.