logo Nye metoder

Retningslinjer for innføring av nye indikasjoner og nye legemidler i spesialisthelsetjenesten i sammenheng med anskaffelser

Beslutningsforum for nye metoder besluttet 22. juni 2020 nye retningslinjer for innføring av nye indikasjoner og nye legemidler i spesialisthelsetjenesten i sammenheng med anskaffelser.

Publisert 23.06.2020
Sist oppdatert 15.11.2023

Målet er at retningslinjene skal legge til rette for rask tilgang til nye og effektive behandlingsalternativ og samtidig gi forutsigbarhet for klinikere og leverandører.

 

  • Nytt legemiddel der det ikke finnes faglig likeverdig alternativ innenfor aktuelt bruksområde: Ingen endring fra dagens praksis. Legemiddelet kan tas i bruk fortløpende etter godkjenning i Beslutningsforum for nye metoder.
  • Legemiddel som får godkjent ny indikasjon. For dette bruksområdet finnes det ikke andre legemidler som blir vurdert som faglig likeverdig med det aktuelle legemiddelet: Legemiddelet kan tas i bruk til det nye bruksområdet fortløpende etter godkjenning i Beslutningsforum for nye metoder. Dersom prisen som ligger til grunn for godkjenning medfører endring i rangering i andre eksisterende anbud, vil det bli gjennomført en ny konkurranse.
  • Legemiddel (nytt eller eksisterende) der det allerede finnes faglig likeverdige alternativ innenfor aktuelt bruksområde: Legemiddelet kan tas i bruk rutinemessig selv om det godkjennes etter tilbudsfrist. Det forutsettes at det er sendt inn anbudspris innen tilbudsfrist. Bruk av legemidler som innebærer ny pris i løpet av avtaleperioden, kan eventuelt kun tas i bruk unntaksvis. Unntaksvis bruk av legemidlene skal søkes gjennom allerede eksisterende ordning for unntak i Nye metoder.

Retningslinjene trer i kraft fra 1. juli 2020 og skal ligge til grunn for kommende konkurranser. For eksisterende avtaler vil dagens retningslinjer fortsatt gjelde. Det er utarbeidet en håndbok hvor retningslinjene er nærmere beskrevet. For mer informasjon om beslutningen, se her.

 

Sykehusinnkjøp HF vil arrangere informasjonsmøte om denne saken. Informasjon vil bli lagt ut på sykehusinnkjop.no