logo Nye metoder

Sak fra sivilombudsmannen - spørsmål vedrørende klageadgang på beslutninger fra Beslutningsforum

Sivilombudsmannen har, på eget tiltak, tatt opp spørsmål om det er klageadgang på avgjørelser fattet av Beslutningsforum for nye metoder.

Publisert 19.04.2018
Sist oppdatert 15.11.2023

​Beslutningsforum for nye metoder avgjør i forkant av innkjøpsprosessene hvilke metoder som kan innføres som behandling i den offentlige spesialisthelsetjenesten. Avgjørelsene har ikke vært ansett som enkeltvedtak, og har derfor ikke kunnet påklages av produsentene av metoder etter reglene i forvaltningsloven. Etter å ha tatt opp saken av eget tiltak og på generelt grunnlag med Helse- og omsorgsdepartementet, kom ombudsmannen til at det måtte være riktig rettsoppfatning. Beslutningsforums avgjørelser inneholder ikke i særlig grad offentlig myndighetsutøvelse, og er neppe bestemmende for produsentenes rettigheter. Det er heller ikke rettslig grunnlag for å etablere noen klagerett ut fra ulovfestede krav til forsvarlig saksbehandling.

Lenke til sak hos sivilombudsmannen her