logo Nye metoder

Saksliste til Beslutningsforum 16. mars 2015

Beslutningsforum for nye metoder har møte 16. mars for å behandle sak om å innføre brystkreftlegemiddelet Perjeta.

Publisert 16.03.2015
Sist oppdatert 15.11.2023

Møtet har kommet i stand på kort tid, fordi det nå foreligger et avtaleutkast mellom legemiddelfirmaet Roche og helseregionene. Møtet holdes på telefon fra kl. 16.30. Protokoll med beslutningen blir lagt ut på nyemetoder.no i etterkant av møtet.

Legemiddelet pertuzumab (Perjeta) har tidligere vært behandlet i Beslutningsforum for nye metoder. Den gang ble det bestemt at det måtte gjennomføres nye forhandlinger med leverandøren fordi maksprisen for medikamentet var for høy og kostnadseffektiviteten for lav. I tillegg var rabattstrukturen i daværende tilbud for kompleks.

Metodevurdering og tidligere beslutning i Beslutningsforum kan du lese her

 

Sakslista

Sakslista til møtet:  

Sak 12-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 13-2015 Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 23. februar 2015

Sak 14-2015 Avtale med Roche Norge AS og hvert av de regionale helseforetakene om kjøp av Perjeta, utkast

Sak 15-2015 Referatsaker

  1. Brev fra Legemiddelindustrien til statsråd Bent Høie av 12. mars 2015 ad. Forhandlinger om innføring av nye legemidler i spesialisthelsetjenesten – anmodning om møte

Sak 16-2015 Eventuelt

 

Mediekontakt

Ønsker media kontakt med Beslutningsforum for nye metoder, kontakt kommunikasjonsrådgiver Anne May Knudsen, mob. 975 92 815 eller e-post: amk@helse-nord.no.