logo Nye metoder

Sekretariatet for Nye metoder flyttes til Helse Sør-Øst RHF

Helse- og omsorgsdepartementet har den 23. juni d.å. fattet politisk beslutning om flytting av sekretariatet for Nye metoder.

Publisert 06.07.2017
Sist oppdatert 15.11.2023

​Sekretariatet vil bli flyttet fra Helsedirektoratet der det har vært organisatorisk plassert siden 2013 til de regionale helseforetak ved Helse Sør-Øst RHF fra 1. januar 2018.

Departementet har i sin beslutning lagt til grunn at sekretariatet overføres med de ressurser og stillinger som tilligger sekretariatet i dag tilsvarende 4 årsverk.

Øyvind Melien som er sekretariatsleder viser til at Nye metoder har som hovedformål å sikre kvalifiserte prosesser for innføring og evt. utfasing av metoder i spesialisthelsetjenesten. På denne bakgrunn er det naturlig at sekretariatet for Nye metoder, som har en koordinerende funksjon, også blir lagt til spesialisthelsetjenesten.