logo Nye metoder

Sier nei, men ønsker ja

Beslutningsforum for nye metoder har bestemt ikke å innføre et immunterapilegemiddel mot lungekreft. - En svært vanskelig sak, for vi ønsker å ta i bruk dette legemiddelet, sier leder av Beslutningsforum, Lars Vorland.

Publisert 08.02.2016
Sist oppdatert 15.11.2023

Nivolumab (Opdivo®) er et legemiddel mot lungekreft som kan forlenge livet til svært syke pasienter, i snitt seks til ni måneder sammenliknet med dagens cellegiftbehandling, viser analyser fra Statens legemiddelverk basert på studier utført av produsenten av legemiddelet.

I møtet i Beslutningsforum for nye metoder, 8. februar 2016, ble det besluttet ikke å innføre nivolumab (Opdivo®) til andrelinjebehandling av avansert ikke-småcellet lungekreft av typen plateepitelkarsinom.

- Konsekvensene av å si ja blir for store, fordi det vil gå på bekostning av andre pasientgrupper. Det koster et tresifret millionbeløp bare for dette legemiddelet, og det er penger vi må bruke på andre pasienter. Nå håper vi å få ned prisen ved å gå ut på anbud. Det er flere kreftlegemidler som kommer på markedet framover, sier Vorland.

Nivolumab tilhører gruppen immunmodulerende kreftlegemidler, og er en såkalt PD-1-hemmer.

Les metodevurderingen for nivolumab (Opdivo): Lenke her

 

Protokoll med beslutning og saksdokumenter fra møtet blir lagt ut: Lenke her