logo Nye metoder

Status for nusinersen (Spinraza)

Aktørene i Nye metoder-systemet jobber for å få nusinersen (Spinraza), som er et legemiddel til behandling av spinal muskelatrofi (SMA) hos voksne pasienter, opp i Beslutningsforum så raskt det lar seg gjøre.

Publisert 07.03.2023
Sist oppdatert 15.11.2023

Det var forventet at saken skulle bli klar til møtet 13. mars, men den trenger noe mer tid for å bli klar til beslutning. Nå er den til vurdering hos de regionale fagdirektørene, som igjen har kontakt med fagmiljøene i sykehusene.

 

– Vi jobber med å gjøre klar saken for beslutning så raskt som mulig, men det er ikke mulig å gi et presist tidsestimat for dette akkurat nå, sier Bjørn Egil Vikse, fagdirektør i Helse Vest RHF og medlem av Bestillerforum.

 

Spinal muskelatrofi er en alvorlig, sjelden og fremadskridende muskelsykdom. Det har vært god og konstruktiv dialog med selskapet om legemiddelet, og prisforhandlingene for å kunne sende den videre til behandling i Beslutningsforum er ferdigstilt.

 

– Vi vet at det er mange pasienter som har ventet lenge på denne behandlingen. Vi skulle ønske at vi hadde kommet i mål tidligere. Aktørene i Nye metoder-systemet har jobbet for å få denne behandlingen opp så raskt det lar seg gjøre. Samtidig må vi følge prioriteringskriteriene og sørge for at innføringen ikke i for stor grad går utover andre pasientgrupper, sier Vikse.

Neste møte i Beslutningsforum er 24. april. Beslutningsforum kan også innkalle til et ekstraordinært møte før det hvis de ser behov for det.