logo Nye metoder

Tar i mot nytt tilbud på traztuzumabemtasin (Kadcyla)

Beslutningsforum for nye metoder har hatt møte 18. mai 2015 hvor traztuzumabemtasin (Kadcyla) var eneste sak.

Publisert 19.05.2015
Sist oppdatert 15.11.2023

​Fagdirektørene i RHF-ene vil ta i mot et nytt tilbud på legemiddelet Kadcyla.

Beslutningsforum for nye metoder sa 20. oktober 2014 nei til å innføre traztuzumabemtasin (Kadcyla) i norske sykehus. Nå ønsker leverandøren Roche å kunne levere et nytt tilbud på legemiddelet. Beslutningsforum for nye metoder besluttet i et møte 18. mai 2015 at Roche kan komme med nytt tilbud.

Før nye forhandlinger starter, ønsker Beslutningsforum evaluering av prosessen fra kontraktsforhandlingene om Perjeta. Evalueringen forventes levert innen 15. juni 2015. I påvente av evalueringen bes leverandøren om å oversende tilbud til det interregionale fagdirektørforum som består av de fire fagdirektørene i de regionale helseforetakene.

Traztuzumabemtasin (Kadcyla) er et legemiddel til behandling for pasienter med HER2-positiv, inoperabel eller metastatisk brystkreft.

 

Protokoll fra møtet

Tidligere behandling av traztuzumabemtasin (Kadcyla)  https://nyemetoder.no/metoder/trastuzumabemtansine-kadcyla-forslag-1

 

Mediekontakt

Ønsker media kontakt med Beslutningsforum for nye metoder, kontakt kommunikasjonsrådgiver Anne May Knudsen, mob. 975 92 815, e-post: amk@helse-nord.no.