logo Nye metoder

Utsetter beslutning om nytt legemiddel mot hepatitt C

Beslutningsforum for nye metoder ønsker bredere dokumentasjon og utsetter derfor beslutningen om et nytt legemiddel til behandling av kronisk hepatitt C genotype 3.

Publisert 24.10.2016
Sist oppdatert 15.11.2023

Beslutningsforum for nye metoder vurderte i sitt møte 24. oktober 2016 legemiddelet Sofosbuvir/velpatasvir (Epclusa®) til behandling av kronisk hepatitt C genotype 3 til pasienter over 40 år som ikke kan bruke interferon og til pasienter med dekompensert cirrhose (alvorlig tilstand av skrumplever).

Beslutningsforum for nye metoder utsatte saken, og vil vurdere legemiddelet på nytt når det foreligger en metodevurdering for behandling av alle aktuelle pasientgrupper innen kronisk hepatitt C (inklusiv genotype 3). Det var en slik metodevurdering som opprinnelig var bestilt.

Pasienter med kronisk hepatitt C har i dag et behandlingstilbud, og Beslutningsforum for nye metoder vil derfor vente for å få oversikt over helheten.

Dokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet i Beslutningsforum finner du så snart de foreligger etter møtet i arkivet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder