logo Nye metoder

Veiledende kriterier for håndtering av medisinsk utstyr på plass

Aktørene i og utenfor systemet har samarbeidet om å formulere veiledende kriterier for håndtering av medisinsk utstyr i Nye metoder i et dokument. Erfaringene ved bruken vil bli evaluert etter en tids bruk.

Publisert 30.06.2017
Sist oppdatert 15.11.2023

​De veiledende kriteriene skal være en støtte på flere trinn i prosessen for å gi veiledning om hvilke metoder som er aktuelle for metodevurdering innenfor medisinsk utstyr.

De veiledende kriteriene vil kunne brukes av forslagsstillere (spesialisthelsetjenesten, pasienter, industrien, etc.), av Folkehelseinstituttet i utarbeidelse av metodevarsler og i egnethetsvurdering, av Bestillerforum RHF ved prioritering av metodevurdering på nasjonalt nivå og av sykehusene ved prioritering av mini-metodevurderinger på lokalt nivå. Nærmere informasjon, samt en link til dokumentet i sin helhet, finner du under «Om systemet» på siden for medisinsk utstyr (link).

Sekretariatsleder Øyvind Melien informerer om at de veiledende kriteriene nå vil bli implementert inn i relevante sammenhenger. Erfaringene med de veiledende kriteriene vil etter en viss tid bli evaluert i dialog med aktører og brukere, fortrinnsvis etter ca. ett år eller etter et visst volum.