logo Nye metoder

Videreutvikling av Nye metoder etter evalueringen

Læring, utvikling og forbedring er helt sentralt for Nye metoder og Beslutningsforum, i likhet med resten av helsetjenesten. Nå følges evalueringen og de oppdragene som er gitt av Helse- og omsorgsdepartementet opp.

Publisert 19.05.2022
Sist oppdatert 15.11.2023

​Helse og omsorgsdepartementet har gitt de fire regionale helseforetakene i oppdrag å følge opp evalueringen av Nye metoder gjennom oppdragsdokumentet for 2022. Nå har de regionale helseforetakene sendt en oversikt over arbeidet til departementet.

Tiltak og forbedringsarbeid som gjøres i systemet kan du lese mer om her (lenke).