logo Nye metoder

Vurderte mange nye metoder

– Nye metoder-ordningen blir stadig bedre, sier Lars Vorland, leder for Beslutningsforum for nye metoder. Beslutningsforum vurderte 31 nye legemidler/metoder i 2016, viser årsoppsummeringen.

Publisert 05.04.2017
Sist oppdatert 15.11.2023

– Det at vi i Norge har en nasjonal ordning som vurderer nye legemidler og behandlingsmetoder har stor verdi. Vi sikrer at pasienter i hele landet får tilgang til de samme behandlingstilbudene, og vi sikrer at dette er behandlinger som virker, sier Vorland.

En mann med briller

Antall metoder øker

Han har siden starten for tre år siden ledet Beslutningsforum for nye metoder, som er det organet som tar beslutningene om en ny metode kan innføres i norske sykehus eller ikke.

Årsoppsummeringen for 2016 viser at Beslutningsforum vurderte 31 legemidler/metoder. 10 av dem ble innført. 13 ble avslått og 8 ble utsatt.

Det var mange flere metoder til vurdering i 2016 enn de to foregående årene. 

År

Antall

saker

totalt

Legemidler/

metoder

totalt

JA NEI Utsatt

Formelle

saker
1) 

Prinsipp

-saker 2)

Andre

saker 3) 

20143718864937
20156518170122619
201684311013820924

1) godkjenning av innkalling, protokoll m. m.

2) Saker om prinsipper, forhandlinger med leverandører m. m.

3) Referatsaker, eventuelt m. m.

Ny og uvant

– Ordningen med at nye metoder skal til en nasjonal vurdering er fortsatt ny og uvant for mange parter. Heller ikke vi som sitter i den har alt på plass. For eksempel har vi erfart at vi bedre må koordinere vurderingen av legemidler og anbud i regi av Sykehusinnkjøp/Legemiddelinnkjøpssamarbeidet, sier Vorland.

Han registrerer at en rekke andre land har etablert tilsvarende systemer som i Norge, og at noen ser også hen til Norge og hva vi har fått til her. 

Hele Nye metoder-ordningen er opptatt av de forbedringene som kan gjøres på alle trinn.

– Blant annet har vi på legemiddelområdet organisert løpet slik at metodevurderingene starter så tidlig som mulig etter at produsentene har levert inn sin dokumentasjon. Målet er at vi får ferdigstilt metodevurderingene så snart vi kan etter at markedsføringstillatelse foreligger, slik at vi unngår forsinkelser, sier Vorland.

Å si nei

– Hva har vært det vanskeligste i året som gikk?

– Det er vanskelig når vi må si nei til innføring av en ny metode, for eksempel et svært kostbart kreftlegemiddel. Samtidig er det viktig for oss å få kommunisert at slike saker kan tas opp igjen til ny vurdering dersom det fremkommer viktig ny dokumentasjon om metoden, sier Vorland.

Les hele årsoppsummeringen fra Beslutningsforum for nye metoder (link til pdf.)