logo Nye metoder

Møte i Nye metoders referansegrupper 2. februar 2023

Passert
2.
februar
2023
  1. 02. feb. 2023

Tid og sted

Når

  1. 02. feb. 2023

Hvor

Digitalt

Det er kalt inn til møter i Nye metoders referansegruppe for legemidler og Nye metoders referansegruppe for ikke-legemidler. 


Kl. 10:00 - 12:00: Referansegruppen for legemidler

Kl. 13:00 - 15:00 Referansegruppen for ikke-legemidler​


Her kan du lese mer om mandat og medlemmer i Nye metoders referansegrupper.  Referater vil bli publisert i etterkant av møtene.