logo Nye metoder

ID2018_102

Abatacept (Orencia) - Indikasjon II

Behandling av juvenil idiopatisk artritt (barneleddgikt).
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
14.09.2018
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2018_102
Om metoden
Legemiddel (intravenøst) til behandling av juvenil idiopatisk artritt (barneleddgikt).

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (22.10.2018):

En forenklet metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for abatacept (Orencia) til behandling av juvenil idiopatisk artritt (barneleddgikt).


Protokoll fra Bestillerforum RHF (22.10.2018) finner du her, se sak 169-18.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
22.10.2018
Type
Forenklet hurtig metodevurdering
Utreder
Statens Legemiddelverk

Status for metodevurderingen:

Legemiddelverket venter på innsendelse av dokumentasjon fra produsent (legemiddelfirma).

Denne dokumentasjonen er nødvendig for at metodevurderingen (den helseøkonomiske analysen) skal kunne gjennomføres.