logo Nye metoder

ID2017_017

Abatacept (Orencia)

Andrelinjebehandling av psoriasisartritt hos voksne
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
15.02.2017
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2017_017
Om metoden
Legemiddel til andrelinjebehandling av psoriasisartritt hos voksne

​Metodevarsel

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (20.03.2017)

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for abatacept (Orencia) til andrelinjebehandling av psoriasisartritt hos voksne.

Referat fra Bestillerforum RHF (20.03.2017) finner du her​​, se sak 49-17.

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
20.03.2017
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk

​Status for metodevurderingen:

Legemiddelverket venter på innsendelse av dokumentasjon fra produsent (legemiddelfirma).

Denne dokumentasjonen er nødvendig for at metodevurderingen (den helseøkonomiske analysen) skal kunne gjennomføres.