logo Nye metoder

ID2015_009

Adalimumab (Humira)

Behandling av hidradenitis suppurativa
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
13.03.2015
Sendt inn av
Leverandør, AbbVie AS
ID-nummer
ID2015_009
Om metoden
Legemiddel mot langvarig (kronisk) smertefull betennelsesaktig hudsykdom

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.04.2015)

Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering ved Statens legemiddelverk.

Forslagsskjem​a

Metodevurdering

Oppdrag gitt
27.04.2015
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
09.10.2015
Ferdigstilt
08.07.2016

​Rapporten er klarert i Bestillerforum RHF den 01.08.2016 og sendt til beslutning.

Hurtig metodevurdering

Beslutning

Beslutning tatt
17.12.2018
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

 Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (17.12.2018):

1. Adalimumab (Humira®) kan innføres til behandling av moderat til alvorlig
hidradenitis suppurativa.


2. Dette forutsetter at prisen er lik eller lavere enn prisen som er grunnlag for denne beslutningen, dvs. prisen som er tilbudt i LIS-1906 TNF BIO anbudet.


3. Beslutningen skal gjelde fra 01.02.2019.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 17.12.2018 finner du her - se sak 154-2018.

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (26.09.2016)

Adalimumab (Humira®) innføres ikke til behandling av pasienter med moderat til alvorlig hidradenitis suppurativa.

Beslutningsprotokoll (sak 48-2016)