logo Nye metoder

ID2016_048

Afamelanotide (Scenesse)

Behandling av voksne pasienter med erytropoietisk protoporfyri (EPP)
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
09.05.2016
Sendt inn av
Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer (NAPOS)
ID-nummer
ID2016_048

Beslutning i Bestillerforum RHF (13.06.2016)

Hurtig metodevurdering gjennomføres for Afamelanotide (Scenesse) til behandling av pasienter med erytropoietisk protoporfyri (EPP) ved Statens legemiddelverk.

​Forslagsskjemaet

Metodevurdering

Oppdrag gitt
13.06.2016
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
13.11.2017
Ferdigstilt
17.12.2018

Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 07.01.2019 og sendt til beslutning.

Hurtig metodevurdering

Beslutning

Beslutning tatt
28.01.2019
Ansvarlig
Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (28.01.2019)

Afamelanotide(Scenesse) innføres ikke til behandling av erytropoietisk
protoporphyri(EPP).

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 28.01.2019 finner du her, se sak 11-2019.