logo Nye metoder

ID2013_015

Aflibercept (Zaltrap)

Andrelinjebehandling av kolorektalkreft, i kombinasjon med FLIRI (5-fluorouracil, irinotecan og kalsiumfolinat)
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
04.07.2013
Sendt inn av
Leverandør, Sanofi-Aventis AS
ID-nummer
ID2013_015
Om metoden
Legemiddel (til infusjon) til andrelinjebehandling av kolorektalkreft

Beslutning i Bestillerforum RHF (26.09.2013)

Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering ved Statens Legemiddelverk.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
26.09.2013
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens Legemiddelverk
Påbegynt
18.11.2013
Ferdigstilt
28.05.2014

Beslutning

Beslutning tatt
15.12.2014
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (15.12.2014)

​Aflibercept (Zaltrap) innføres ikke til andrelinjebehandling av metastatisk kolorektal kreft.


Beslutningsforum 15.12.2014 – protokoll, sak 33-2014
Beslutningsforum 15.12.2014 – innkalling og saksdokumenter