logo Nye metoder

ID2020_021

Akromionreseksjon - Revurdering

Ved Impingement syndrom i skulder
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
13.03.2020
Sendt inn av
Myndighet, Folkehelseinstituttet
ID-nummer
ID2020_021
Om metoden
Ved denne operasjonen lager kirurgen plass for senene over skulderleddet. Man fjerner da noen millimeter av beinet under akromion med en fres, og samtidig fjernes slimposer og annet irritert/betent vev.

Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (26.10.2020)
Bestillerforum RHF ber Folkehelseinstituttet (FHI) utarbeide en forenklet metodevurdering for akromionreseksjon ved Impingement syndrom der FHI tar utgangspunkt i en nylig publisert metodevurdering fra Sverige og gjennomfører en vurdering av økonomiske konsekvenser.

Saksdokumenter og protokoll  fra Bestillerforum RHF (26.10.2020) finner du her, se sak 197-20.

Beslutning i Bestillerforum RHF (25.05.2020)
En forenklet metodevurdering som tar utgangspunkt i en nylig publisert metodevurdering fra Sverige gjennomføres ved Folkehelseinstituttet for akromionreseksjon ved Impingement syndrom.

Referat fra Bestillerforum RHF (25.05.2020) finner du her, se sak 087-20.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
25.05.2020
Type
Forenklet metodevurdering
Utreder
Folkehelseinstituttet
Påbegynt
23.09.2020
Ferdigstilt
19.02.2021

​​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 26.02.2021 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Metodevurdering Versjon 2 (oppdatert 21.04.2021)

Bakgrunn for oppdatering: Det var en opprinnelig metodevurdering som ble ferdigstilt og publisert i mars 2021. Etter publisering ble FHI informert om at det var feil i rapporterte tall i de kildene som ble brukt for budsjettkonsekvens-analysen i metodevurderingen. Dermed ble rapporten oppdatert basert på nye tall og dette er revidert versjon.


 

Beslutning

Beslutning tatt
26.04.2021
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (26.04.2021)

  1. Det er ikke vist at det er fordeler med akromionreseksjon framfor konservativ behandling av impingementsyndrom.
  2. Akromionreseksjon skal som hovedregel ikke tilbys som behandling for impingementsyndrom.
  3. Fagdirektørene i de regionale helseforetakene bes følge opp beslutningen som del av oppdraget med revurdering av behandlingsmetoder.

 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 26.04.2021 under sak 036-2021.