logo Nye metoder

ID2016_033

Albutrepenonacog alfa (Idelvion)

Behandling av hemofili B
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
09.05.2015
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2016_033
Om metoden
Legemiddel (injeksjon) til behandling av hemofili B (medfødt faktor IX-mangel)

Beslutning i Bestillerforum RHF (13.06.2016)

Hurtig metodevurdering gjennomføres for albutrepenonacog alfa (Idelvion) til behandling og profylakse av blødning hos pasienter med hemofili B ved Statens legemiddelverk.

Metodevarsel

Metodevurdering

Oppdrag gitt
13.06.2016
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
04.07.2016
Ferdigstilt
27.10.2016

​Rapporten er klarert av Bestillerforum RHF den 07.11.2016 og sendt til beslutning

Hurtig metodevurdering

Beslutning

Beslutning tatt
22.05.2017
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning fra Beslutningsforum for nye metoder (22.05.2017):

Beslutningsforum for nye metoder åpner for bruk av bløderpreparatene som var inkludert i anbudet (LIS 1712 Blodkoagulasjonsfaktorer). Det er store prisforskjeller. Det skal derfor for den enkelte pasient gjøres en individuell gjennomgang med tanke på hvordan anbudet benyttes for å skifte til et rimeligere alternativ. For produktene Alprolix®, Rixubis® og Idelvion® forutsetter dette lik eller lavere pris enn dagens prisnivå i fremtidige anbud.

​Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 22.05.2017 finner du her, se sak 43-2017.

 

Beslutning fra Beslutningsforum for nye metoder (12.12.2016):

    1. Albutrepenonacog alfa (Idelvion®) kan inngå i kommende LIS-anbud for faktor IX-konsentrater
    2. Resultatet fra LIS-anbudet skal legges frem for Beslutningsforum for nye metoder for beslutning om ev. innføring

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 12.12.2016 finner du her, se sak 77-2016