logo Nye metoder

ID2014_007

Alemtuzumab (Lemtrada)

Første- og andrelinjebehandling av multippel sklerose (MS)
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
07.02.2014
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2014_007
Om metoden
Legemiddel (tablett) til første- og andrelinjebehandling av MS.

Beslutning i Bestillerforum RHF (17.03.2014)

​Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering ved Statens Legemiddelverk.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
17.03.2014
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens Legemiddelverk
Påbegynt
05.09.2014
Ferdigstilt
12.12.2014

Beslutning

Beslutning tatt
18.11.2019
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (18.11.2019)

Bruken av alemtuzumab (Lemtrada) til behandling av relapserende remitterende MS (RRMS) kan videreføres.

For utfyllende informasjon om beslutningen se ID2018_004.

 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 18.11.2019.

 

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (19.01.2015)

Alemtuzumab (Lemtrada) kan innføres til førstelinjebehandling hos pasienter med relapserende-remitterende multippel sklerose (MS)


Beslutningsforum 19.01.2015 – protokoll, sak 3-2015
Beslutningsforum 19.01.2015 – innkalling og saksdokumenter