logo Nye metoder

ID2013_023

Alternativer for helplasma

For transfusjon til pasienter
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
09.08.2013
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten, Arbeidsgruppen for utredning av alternativer for helplasmatransfusjon
ID-nummer
ID2013_023
Om metoden
Blodet som gis ved en blodtransfusjon kan være fremstilt på ulike måter.

Beslutning i Bestillerforum RHF (26.09.2013)

Bestillerforum RHF ber om en fullstendig metodevurdering ved Kunnskapssentret.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
26.09.2013
Type
Fullstendig metodevurdering
Utreder
Kunnskapssenteret
Påbegynt
26.09.2013
Ferdigstilt
05.03.2015

Beslutning

Beslutning tatt
27.11.2015
Ansvarlig
Fagdirektørene i RHFene

​Fagdirektørene i RHFene har besluttet å fortsette med Octaplas. Det er startet opp et arbeid med tanke på andre mulige fremtidige løsninger. Dette vil være et langsiktig arbeid.