logo Nye metoder

ID2019_138

Aminolevulinsyre (Ameluz)

Fotodynamisk terapi av aktinisk keratose
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
14.11.2019
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2019_138
Om metoden
Aktinisk keratose er benigne (godartede) hudsvulster som utvikles i solskadet hud. De viser seg som symptomfri fargeforandring eller utvekst i huden på soleksponerte områder med alt fra en til mange lesjoner.

Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.01.2020):
Bestillerforum RHF ber Sykehusinnkjøp HF, LIS utarbeide et prisnotat for aminolevulinsyre (Ameluz) i fotodynamisk terapi av aktinisk keratose. Prisnotatet sendes til utkvittering hos Bestillerforum RHF i vanlig prosedyre.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (27.01.2020) finner du her, se sak 018-20.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
27.01.2020
Type
Prisnotat
Utreder
Sykehusinnkjøp HF, LIS
Påbegynt
30.09.2021
Ferdigstilt
14.10.2021

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 21.10.2021 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til  Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

​Prisnotat

 

Beslutning

Beslutning tatt
22.11.2021
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (22.11​.2021)​ 

 

  1. Aminolevulinsyre (Ameluz) i fotodynamisk terapi av aktinisk keratose innføres.  
  2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
  3. Behandlingen kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet.

 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll​​​ fra Beslutningsforum for nye metoder 22.11.2021 under sak 156-2021.​