logo Nye metoder

ID2019_144

Anakinra (Kineret) - Indikasjon II

Behandling av familiær middelhavsfeber.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
12.12.2019
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2019_144
Om metoden
Legemiddel (injeksjon) til behandling av familiær middelhavsfeber, en sjelden bindevevssykdom.

​Metodevarsel

Innspill

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.01.2020):
En forenklet metodevurdering med oppsummering av effekt, sikkerhet og kostnader (D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for anakinra (Kineret) til behandling av familiær middelhavsfeber.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (27.01.2020) finner du her, se sak 021-20.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
27.01.2020
Type
Forenklet metodevurdering (D)
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
07.07.2020
Ferdigstilt
20.04.2021

​​Prisnotatet er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 30.04.2021 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Metodevurdering

Prisnotat

Beslutning

Beslutning tatt
31.05.2021
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (31.05.2021)​ 

  1. Anakinra (Kineret) innføres til behandling av familiær middelhavsfeber til pasienter som ikke har tilstrekkelig effekt av kolkisin alene eller som ikke kan bruke kolkisin. 
  2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
  3. Behandlingen kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet. ​

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 31.05.2021 under sak 062-2021.