logo Nye metoder

ID2020_054

Anakinra (Kineret) - Indikasjon III

Behandling av urinsyregikt
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
29.06.2020
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten; Universitetssykehuset Nord Norge
ID-nummer
ID2020_054
Om metoden
Legemiddel (injeksjon) som er immundempende til behandling av urinsyregikt.

​Forslag

Beslutning i Bestillerforum RHF (26.10.2020)
Saken sendes over til de regionale helseforetakene.

Saksdokumenter og protokoll  fra Bestillerforum RHF (26.10.2020) finner du her, se sak 155-20.

Metodevurdering

​Det er ikke behov for å gi et oppdrag om nasjonal metodevurdering i Nye metoder. Akuttbehandlingen er etablert i klinisk praksis. Kostnadene er lave. RHF-ene har finansieringsansvaret.

Beslutning i Bestillerforum RHF (26.10.2020)

Saken sendes over til de regionale helseforetakene.

Beslutning

Beslutning tatt
26.11.2020
Ansvarlig
Interregionalt fagdirektørmøte

​Beslutning i Interregionalt fagdirektørmøte (26.11.2020)

Anakira (Kineret) kan brukes "off label" på indikasjonen akutt urinsyregikt etter vurdering av kontraindikasjoner. Finansieringsansvaret ligger hos helseforetakene.