logo Nye metoder

ID2021_122

Anakinra (Kineret) - Indikasjon IV

Behandling av covid-19 hos voksne med pneumoni og risiko for å utvikle alvorlig respirasjonssvikt.
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
17.09.2021
Sendt inn av
Myndighet: Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_122
Om metoden
Legemiddel (injeksjon) som er immundempende til behandling av covid-19.

Beslutning i Bestillerforum for nye metoder (22.11.2021):
Bestillerforum for nye metoder gir ikke oppdrag om en nasjonal metodevurdering. Metoden er aktuell for kortvarig behandling av covid-19 hos voksne med pneumoni og risiko for å utvikle alvorlig respirasjonssvikt. Metoden er innført forandre indikasjoner tidligere.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (22.11.2021) finner du her , se sak 219-21.

​Metodevarsel

Bestillerforum for nye metoder (25.10.2021)
Saken utsettes.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (25.10.2021) finner du her ,  se sak 198-21.