logo Nye metoder

ID2023_001

Anakinra (Kineret) - Indikasjon V

Autoinflammatorisk perikarditt som ikke responderer adekvat på beh. med kolsisin og glukokortikoider, og som har residivert gjentatte ganger på denne behandling, eller ved forsøk på nedtrapping av glukokortikoider
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
16.10.2022
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten, Sørlandet Sykehus HF
ID-nummer
ID2023_001
Om metoden
Legemiddel (injeksjon) som er immundempende til behandling av perikarditt. Perikarditt er en betennelse av hjerteposen, en hinne som omslutter hjertet.

Forslag ​(​16.10.2022)​

Bestillerforum for nye metoder (23.01.2023)
Det er ikke tilstrekkelig grunnlag for en nasjonal metodevurdering. Behandlingen kan eventuelt brukes i tråd med «Rammeverket for legemiddelbehandling utenfor godkjent indikasjon i spesialisthelsetjenesten» etter lokal vurdering og beslutning. Det er behov for flere studier og fagmiljøet bør følge opp bruken i en studiesetting.

Beslutning
Bestillerforum for nye metoder gir ikke oppdrag om en nasjonal metodevurdering.​​

​Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (23.01.2023) finner du her, se sak 002-23.