logo Nye metoder

ID2017_063

Anakinra (Kineret)

Behandling av aktiv Stills sykdom inkludert systemisk juvenil idiopatisk artritt og Stills sykdom hos voksne
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
14.06.2017
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2017_063
Om metoden
Legemiddel (injeksjon) til behandling av aktiv Stills sykdom inkludert systemisk juvenil idiopatisk artritt og Stills sykdom hos voksne

​Metodevarsel

 

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
21.08.2017
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
13.06.2018
Ferdigstilt
21.01.2019

Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 12.02.2019 og sendt til beslutning.

Hurtig metodevurdering

 

Beslutning

Beslutning tatt
25.02.2019
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (25.02.2019)

  1. ​Anakinra (Kineret) kan innføres til behandling av aktiv Stills sykdom, inkludert systemisk juvenil idiopatisk artritt og Stills sykdom hos voksne.
  2. Dette forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
  3. Behandlingen må initieres og følges opp av spesialist med erfaring i diagnostisering og behandling av Stills sykdom.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 25.02.2019 finner du her, se sak 20-2019.