logo Nye metoder

ID2017_018

Andexanet alfa (Ondexxya)

Legemiddel til reversering av faktor Xa-hemmer-induserte blødninger
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
15.02.2017
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2017_018
Om metoden
Legemiddel til reversering av faktor Xa-hemmer-induserte blødninger. Tidligere navn; Indexxa

​Metodevarsel

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (20.03.2017)

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for andexanet alfa til reversering av faktor Xa-hemmer-induserte blødninger.

Referat fra Bestillerforum RHF (20.03.2017) finner du her, se sak 50-17.

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
20.03.2017
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk

Status for metodevurderingen:

Legemiddelverket venter på innsendelse av dokumentasjon fra produsent (legemiddelfirma).

Denne dokumentasjonen er nødvendig for at metodevurderingen (den helseøkonomiske analysen) skal kunne gjennomføres.

Beslutning

Status for metodevurderingen:

Legemiddelverket venter på innsendelse av dokumentasjon fra produsent (legemiddelfirma).

Denne dokumentasjonen er nødvendig for at metodevurderingen (den helseøkonomiske analysen) skal kunne gjennomføres.