logo Nye metoder

ID2019_099

Apremilast (Otezla) - Indikasjon II

Behandling av voksne med sår i munnen assosiert med Behcets sykdom (BD), som er aktuelle for systemisk behandling.
Til metodevurdering

Kort om siste status

Direktoratet for medisinske produkter har utarbeidet et notat. Planlagt behandling i Bestillerforum 26.08.2024.

Forslag

Sendt inn
19.09.2019
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2019_099

Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (18.11.2019)*

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Direktoratet for medisinske produkter for apremilast (Otezla) til behandling av voksne med sår i munnen assosiert med Behcets sykdom (BD), som er aktuelle for systemisk behandling.

*Oppdatert 12.06.2024. Tidligere beslutning: Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for apremilast (Otezla) til behandling av sår i munnhulen ved Behçets syndrom.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 179-19.

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
18.11.2019
Type
Hurtig metodevurdering med tilhørende prisnotat
Utreder
Direktoratet for medisinske produkter og Sykehusinnkjøp HF

Generell informasjon

Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene.

Status (14.06.2024)

Direktoratet for medisinske produkter har utarbeidet et notat. Planlagt behandling i Bestillerforum 26.08.2024.