logo Nye metoder

ID2019_099

Apremilast (Otezla) - Indikasjon II

Til behandling av sår i munnhulen ved Behçets syndrom
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
19.09.2019
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2019_099
Om metoden
Legemiddel til behandling av sår i munnen ved Behçets sykdom, som er en kronisk betennelsessykdom

Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (18.11.2019) 

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for apremilast (Otezla) til behandling av sår i munnhulen ved Behçets syndrom.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 179-19.

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
18.11.2019
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk

Generell informasjon

Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene.

Status

Statens legemiddelverk sender en forespørsel om dokumentasjon til legemiddelfirma så fort det er gitt et oppdrag om metodevurdering. Statens legemiddelverk venter nå på at firma skal sende inn dokumentasjon som er nødvendig for å utarbeide en metodevurdering. Arbeidet med metodevurdering kan påbegynnes når fullstendig dokumentasjon er mottatt og fageksperter er rekruttert.