logo Nye metoder

ID2013_027

Arsentrioksid (Trisenox)

Behandling av akutt promyelocytisk leukemi (APL)
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
01.11.2013
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten
ID-nummer
ID2013_027
Om metoden
Legemiddel (til infusjon) tenkt til behandling av leukemi

Beslutning i Bestillerforum RHF (16.12.2013)

​Ikke egnet for metodevurdering på nåværende tidspunkt. Utilstrekkelig dokumentasjonsgrunnlag.