logo Nye metoder

ID2021_063

Artesunat (Artesunate Amivas)

Innledende behandling av alvorlig malaria hos voksne og barn
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
22.04.2021
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_063
Om metoden
Legemiddel (til injeksjon) til behandling av malaria, en febersykdom som forårsakes av Plasmodium-parasitten. Annen staving: Artesunate

Anmodning (pdf.) (publisert 20.12.2023)

Bestillerforum for nye metoder (18.03.2024)

Et prisnotat utarbeides ved Sykehusinnkjøp HF for artesunat (Artesunate Amivas) for innledende behandling av alvorlig malaria hos voksne og barn.

Protokoll og sakspapirer finner du i møtearkivet "Møter i Bestillerforum", se Bestillerforum for nye metoder 18.03.2024, sak 035-24.

Statens legemiddelverk har tidligere utarbeidet totalt to metodevarsler for artesunat. Et ID-nummer ble opprettet når det første metodevarslet som gjaldt behandling av malaria, ​Metodevarsel 1 (pdf.), kom den 22.01.2021. De andre metodevarslet,  Metodevarsel 2 (pdf.) gjaldt behandling av alvorlig malaria. Metodevarslene ble behandlet på møtene i forumet den 31.05.2021 reseptive 30.08.2021.

Beslutning fra Bestillerforum for nye metoder (31.05.2021 og 30.08.2021)

Bestillerforum for nye metoder gir ikke oppdrag om en nasjonal metodevurdering.​

Sakspapirer og protokoll fra Bestillerforu​m for nye metoder 31.05.2021 og 30.08.2021 finner du her, se sak 106-21 respektive 164-21.​​

Metodevurdering

Oppdrag gitt
18.03.2024
Type
Prisnotat
Utreder
Sykehusinnkjøp HF

​Generell informasjon

Når prisnotatet er mottatt og utkvittert sendes det til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status (18.03.2024):

Arbeidet med prisnotatet er avhengig av at leverandør leverer inn nødvendige opplysninger og tilbud.

Eventuelle henvendelser og innspill kan sendes til sekretariatet for Nye metoder som koordinerer og videresender spørsmål og svar.