logo Nye metoder

ID2018_084

Artroskopisk ryggkirurgi (kikkhullskirurgi)

Operasjon av lumbale skiveprolapser og stenoser
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
12.07.2018
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten, Bærum Sykehus
ID-nummer
ID2018_084
Om metoden
Artroskopisk (kikkhullskirurgisk) operasjon av lumbale skiveprolapser og stenoser

Forslagsskjema

Beslutning i Bestillerforum RHF (22.10.2018):

Bestillerforum RHF ber ikke om en nasjonal metodevurdering.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (22.10.2018) kommer her, se sak 154-18.